ПРЕКРШОЦИ

Дали Ви се случило да добиете налог за парична казна:

  1.  при вршење инспекциски надзор
  2. за зборување по мобилен телефон кога возите
  3. за гласно викање или пуштање музика до доцна
  4. за учество во тепачка
  5. на царина
  6. за риболов без дозвола

Доколку имате записник за извршена контрола, платен налог за плаќање глоба, покана за обвинет во прекршочна постапка, вршиме застапување и поднесување на правни лекови, со цел намалување на прекршочната санкција, и по можност за ослободување од прекршокот.