ТРГОВСКА МАРКА

ЗАШТИТА НА ТРГОВСКА МАРКА

Имате лого, слоган, дизајн за Вашиот производ или услуга и сакате да ги имате сите авторски права заштитени? Постапката е долга, меѓутоа вреди, бидејќи Вашиот производ, услуга, дело или дизајн вреди многу повеќе.
Процедурата за заштита на правата на трговска марка, индустриски дизајн, ознака на потеклото, а во некои случаи и на пронајдоци, ја прави овластен застапник од областа на заштита на правата од индустриска сопственост.

Заштитата се прави на локално и меѓународно ниво, по избор на клиентот.